Manteniment i inspeccions

Pel bon funcionamient de qualsevol instal.lació petrolífera, s'ha de realitzar un manteniment per part d'un instal.lador autoritzat, però segons la tipologia de la mateixa, també s'ha de realitzar obligatoriament inspeccions periòdiques per part d'un organisme autoritzat (OCA).

El Reglament d'Instal.lacions Petrolíferes segons el RD 1523/1999, es el conjunt d'instruccions tècniques que regula aquestes inspeccions segons les característiques de la instal.lació:

  • ITC MI-IP01: per refineries de petroli, plantes petroquímiques i els seus parcs d'emmagatzematge.
  • ITC MI-IP02: per instal.lacions i parcs d'emmagatzematge de butà i propà.
  • ITC MI-IP03: per instal.lacions d'emmagatzematge de carburants i combustibles líquids per a consum propi.
  • ITC MI-IP04: per instal.lacions d'emmagatzematge de carburants i combustibles líquids er la seva distribució a la menuda.

En aquestes inspeccions es comprova que la instal.lació compleix amb els requisits legals segons la instrucció tècnica d'aplicació en el referent a manteniments, productes, capacitat d'emmagatzematge, estat dels equips, bon funcionament del conjunt de la instal.lació etc o si ha sofert modificacions o ampliacions.

La periodicidad d'aquestes inspeccions també dependrà de la tipología de la instal.lació i si no es realiza dins el termini estipulat, pot ocasionar deteriorament de la instal.lació, accidents per mal funcionament de la mateixa i/o denúncies o sancions per part de l'autoritat competent.

Per no còrrer riscos innecessaris, si teniu dubtes sobre el manteniment o la periodicidad de les inspeccions a realitzar en la seva instal.lació petrolífera no dubti en posar-se en contacte amb nosaltres.