ENGINYERIA I CONSULTORIA

Consultoria i enginyeria: realització de projectes, memòries, adequacions normatives, direcció d'obra

Tramitació de permisos i llicències: baixa tensió, legalitzacions, certificacions